IMPORTANT:L'horari està sotmés a les condicions climatològiques, en cas de pluja, vent o boira, romandrem tancats.
SLALOM ZONAKARTING

Fins a un total de 9 participants van gaudir de les manegues eliminatories del slalom al circuit de karting...
MARC / CAPELL / RUBEN podi!!!!